Avís Legal

Termes i condicions LOPD

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament de desplegament, informem que les dades personals proporcionats voluntàriament per la persona física participant a través dels formularis de participació en sorteig o comunicacions amb el club, així com aquells altres que pogueren ser facilitats durant el desenrotllament, realització i entrega del mateix, seran incorporats als fitxers automatitzats i manuals propietat del València Club de Futbol S.A.D (D'ara en avant El Club) , sítia en Plaça València CF, núm. 2, 46010 València. El Participant consent expressament al Club al tractament i registre de les seues dades en els seus respectius fitxers. La negativa del participant a facilitar les dades personals impedirà la participació en el present sorteig o comunicat.Les preguntes d'este formulari han sigut contestades voluntàriament i amb dades exactes, verdaderes i complets, sent l'únic responsable de qualsevol dany o perjuí, directe o indirecte, que poguera ocasionar al Club o tercers, com a conseqüència d'haver proporcionat dades falses o inexactes. En este cas, El Club quedaria exonerat de qualsevol responsabilitat.

La finalitat del tractament de les dades personals dels participants serà la gestió de la seua participació en sortejos, comunicació amb el sol·licitant o publicació de resultats de promocions y/o sortejos, per al compliment de les obligacions legals o d'una altra índole que siguen aplicables en relació amb el sorteig, així com per a la realització de les comunicacions precises per a l'entrega del premi al guanyador o suplents, així com per a la realització i remissió de comunicacions de caràcter comercial i publicitari de les activitats, productes, servicis, ofertes, promocions i novetats del Club o de Col·laboradors (empreses col·laboradores, pot veure en http://www.valenciacf.com/ver/37585/valencia-club-de-futbol-partners.html) que formule el Club. En cap cas el Club cedirà a terceres col·laboradores empreses les seues dades personals sense consentiment. El participant autoritza expressament que l'enviament de les comunicacions publicitàries o promocionals puga ser realitzat per mitjà de correu postal, telèfon, SMS, correu electrònic o a través d'altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) .

Els participants podràn exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals en els termes establits en la legislació vigent, així com per a sol·licitar deixar de rebre comunicacions comercials y/o publicitàries, dirigint-se per escrit a València Club de Futbol S.A.D (D'ara en avant El Club) , sita en Plaça València CF, núm. 2, 46010 València, o a través del correu electrònic info@valenciacf.es, amb la referència Protecció de Dades Personals, i acompanyant en tot cas fotocòpia del seu document nacional d'identitat, passaport o document vàlid oficial que ho identifique.

 

 

PARTNERS